Moderne vreemde talen in de onderbouw

5th edition | 2015 | Francis Staatsen, Sonja Heebing
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Moderne vreemde talen in de onderbouw | Boek + website

9789046904107, 400 pages Onbeperkt toegang tot website
€43.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Moderne vreemde talen in de onderbouw | E-book + website

9789046962404, 400 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€43.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Het bieden van uitdagend, efficiënt onderwijs in vreemde talen vraagt om een actuele, eigentijdse handreiking. Moderne vreemde talen in de onderbouw geeft in dit kader aanwijzingen voor het vormgeven van communicatief vreemdetalenonderwijs. Het boek richt zich specifiek op de onderbouw van het voortgezet onderwijs.


Moderne vreemde talen in de onderbouw gaat in op alle vaardigheden en hun onderlinge samenhang: lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven in de vreemde taal. Vocabulaire, grammatica en cultuur komen ook aan bod. Daarnaast besteden de auteurs aandacht aan evaluatie en beoordeling, het ERK, het vernieuwde (Europees) taalportfolio en het concept ‘leren leren’. De hoofdstukken sluiten af met bronnen voor verdere verdieping. Een groot aantal relevante voorbeelden en illustraties uit recente leergangen voor de talen Engels, Duits, Frans en Spaans maakt het boek praktisch in gebruik.

Moderne vreemde talen in de onderbouw is geschreven voor (aankomende) docenten in het voorgezet onderwijs.

Nieuw in deze vijfde druk zijn onder meer de toevoegingen in hoofdstuk 1 over recente ontwikkelingen als kernvak Engels, vroeg vreemdetalenonderwijs en tweetalig onderwijs. Bij de hoofdstukken over de productieve vaardigheden wordt uitgebreider ingegaan op het feedback geven op leerling-producten. In alle hoofdstukken zijn aspecten van het ERK geïntegreerd. De voorbeelden uit leermateriaal voor het voortgezet onderwijs zijn geactualiseerd en de (algemene) bronverwijzingen zijn flink uitgebreid.
Francis Staatsen en Sonja Heebing zijn werkzaam (geweest) in het Team moderne vreemde talen van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en aan de Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht.
'Dit belangrijke handboek blijft (aankomende) docenten een schat aan informatie en veel voorbeeldmateriaal geven.' - NBD Biblion, 24 juni 2015