Gespreksvoering in de juridische praktijk

4th edition | 2021 | Victoria van den Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel, Jeroen Zoon
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Gespreksvoering in de juridische praktijk | Boek + website

9789046907856, 364 pages Onbeperkt toegang tot website
€41.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Gespreksvoering in de juridische praktijk | E-book + website

9789046970034, 364 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€41.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Een (sociaal)jurist krijgt te maken met uiteenlopende gesprekssituaties. Gespreksvoering in de juridische praktijk introduceert de belangrijkste vaardigheden en technieken die bij een-op-een, groeps- en online gesprekken van pas komen.


Gespreksvoering in de juridische praktijk start met inleidende theorie over de basisvaardigheden die bij elke gesprekssituatie relevant zijn. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de vaardigheden en technieken die horen bij verschillende gesprekssituaties aan bod, zoals vergaderen, solliciteren, online gesprekken, adviseren, een slechtnieuwsgesprek voeren en conflicthantering.

De algemene juridische aspecten van gespreksvoering worden ook in het eerste hoofdstuk behandeld. Hierbij is er aandacht voor het werken met wet- en regelgeving, afspraken rondom privacy, geheimhouding en beroepsgeheim en gedragsregels voor cliënten en medewerkers. De juridische aspecten van onderhandelen en mediation worden in de betreffende hoofdstukken besproken.

Aan de hand van voorbeelden uit zowel de zakelijke juridische praktijk (HBO-Rechten) als de sociale juridische praktijk (SJD) bereidt dit boek studenten voor op hun toekomstige beroep. Ieder hoofdstuk start met leerdoelen en wordt afgesloten met een checklist waarmee je je eigen gesprekken kunt voorbereiden en evalueren.

In deze vierde, herziene druk zijn voorbeelden geactualiseerd. Waar relevant zijn de hoofstukken aangevuld met betrekking tot digitale communicatie.

Victoria van den Doel is werkzaam als o.a. freelance docent communicatie bij Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) en HBO-rechten aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Politieacademie.

Jacob Eikelboom werkt o.a. als docent communicatie bij SJD aan de HvA.

Annemarie Roffel werkt o.a. als docent en trainer communicatievaardigheden bij HBO-rechten aan de HvA.

Jeroen Zoon is studentendecaan aan de HvA en was daarvoor werkzaam als o.a. hoofd voorlichting bij de opleidingen SJD en HBO-rechten en betrokken bij het opzetten van het communicatieonderwijs bij SJD.