Handboek voor de leraar basisonderwijs

1st edition | 2023 | Walter Geerts, Jarla Geerts, René van Kralingen
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Handboek voor de leraar basisonderwijs | Boek + website

9789046908365, 432 pages Onbeperkt toegang tot website
€49.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Handboek voor de leraar basisonderwijs | E-book + website

9789046971741, 432 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€49.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Als leraar komt er veel op je af. Hoe haal je het beste uit jezelf en je leerlingen? En hoe houd je het hoofd koel? Daarvoor is een stevige basis nodig. Die biedt het Handboek voor de leraar basisonderwijs. In deze praktische gereedschapskist voor de dagelijkse lespraktijk vind je alle theorie die je als startende leraar nodig hebt. Het boek koppelt de theorie via herkenbare voorbeelden aan de praktijk.

Handboek voor de leraar basisonderwijs bestaat uit twaalf hoofdstukken verdeeld over vier delen. Deel A geeft uitleg over de ontwikkeling van leerlingen in de onder-, midden- en bovenbouw. Deel B gaat over lesvoorbereiding, zorgen voor een optimale werksfeer, groepsvorming en toetsing. Deel C gaat in op het onderwijs in Nederland in brede zin. Hoe ziet het speelveld eruit en wat is nodig om het te verbeteren? Het boek sluit af met deel D, over hoe je jezelf didactisch en pedagogisch kunt blijven ontwikkelen als leraar. Elk hoofdstuk begint met een casus vanuit het perspectief van een pabostudent en eindigt met reflectievragen. Op de bijbehorende website vind je studievragen, lessuggesties en samenvattende PowerPoints bij elk hoofdstuk.

Handboek voor de leraar basisonderwijs is geschreven voor studenten aan de pabo en verwante AD-opleidingen, zowel voltijd als flexibele deeltijd. Meer ervaren leraren kunnen het gebruiken ter inspiratie en als naslagwerk.

Docenten die Handboek voor de leraar basisonderwijs voorschrijven, kunnen hier docentenmateriaal aanvragen. Het docentenmateriaal bestaat uit lessuggesties en een blanco lesformulier.

Request teaching material

Walter Geerts en René van Kralingen hebben allebei veel ervaring als leraar in het middelbaar onderwijs en leiden hiervoor nu anderen op aan onder meer NHL Stenden en Hogeschool Rotterdam. Ook zijn beiden bekend als publicist en auteur. Jarla Geerts werkte in het basisonderwijs als leraar en schoolleider, en is nu programmaleider bij het Kenniscentrum Professionaliseren door Onderwijspedagogisch Praktijkonderzoek van de Hogeschool Leiden.

 

 

Ik vind het een prettig toegankelijk geschreven boek. 
Mooi hoe de opbouw is opgezet, elke keer de verbinding met de ontwikkelingspsychologie gelegd. Daarnaast afsluiten met een reflectie, zeer waardevol. Dat is de kracht van een goede leraar zijn.
De indeling van leerling in beeld, naar onderwijs geven, naar grip op de school naar bekwame leerkracht vind ik zeer goed gekozen. Docent InHolland Rotterdam, augustus 2023.