Praktijkboek voor leraren

Professionele ontwikkeling op de werkplek

1st edition | 2014 | Walter Geerts, Joke van Balen, Wybe Postma
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Praktijkboek voor leraren | Boek + website

9789046903964, 192 pages Onbeperkt toegang tot website
€22.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Praktijkboek voor leraren | E-book + website

9789046961643, 192 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€22.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Kennis die studenten op de pabo en de lerarenopleiding opdoen, valt pas op z’n plek als zij voor de klas staan. Hoe halen zij het beste uit de beroepsvoorbereiding en stages? Goed lesmateriaal kan daar een nuttige bijdrage aan leveren. Dit boek ondersteunt de studenten bij zelfreflectie, ervaringsleren op de werkplek en het meten en vastleggen van eigen groei.


Praktijkboek voor leraren
maakt studenten verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Voor diverse fases van hun studie krijgen zij gereedschap aangereikt, waarmee de theorie benut kan worden op de werkplek. Zo leren studenten zichzelf als professional én als persoon kennen. Praktijkboek voor leraren heeft een compacte opzet en gaat uit van ‘Leren door doen’. Het boek behandelt de thema’s: Ik als leraar, Mijn werkplek, Mijn lessen en Mijn portfolio. Per onderwerp krijgt de student inzicht in wie hij is, wat hij wil, welke acties hij kan ondernemen en wat het resultaat daarvan is. De student bepaalt zelf welke thema’s op welk moment relevant zijn.

Het praktijkboek is geschreven voor aankomende en startende leraren in het basis en voortgezet onderwijs.

De auteurs zijn verbonden aan de NHL Hogeschool. Walter Geerts is lerarenopleider en adjunct-afdelingshoofd Talen. Joke van Balen is docent vakdidactiek Nederlands. Wybe Postma is lerarenopleider en opleider in de school.
Het boeiende studieboek (praktijkboek) reikt tal van reflectievragen aan, gekoppeld aan opdrachten en gevisualiseerd door een waaier van actuele inzichten, tools, matrixen, om uiteindelijk op integrale wijze geschematiseerd samen te vallen in een overzichtelijke "kennisbasis" voor de leraar van nu en morgen.' – NBD Biblion, 2 juli 2014