Jeugdprofessionals tussen praktijk en overheidsbeleid

3rd edition | 2024 | Toby Witte
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Jeugdprofessionals tussen praktijk en overheidsbeleid | Boek + website

9789046909034, 199 pages Onbeperkt toegang tot website
€29.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Snelle ontwikkelingen en aanhoudende beleidsproblematiek rond de jeugdhulp vraagt om ‘streetwise’ jeugdprofessionals. Deze professionals moeten kunnen omgaan met complexe situaties en ongetemde problemen, maar ook beschikken over verbindende kwaliteiten. Jeugdprofessionals tussen praktijk en overheidsbeleid geeft (toekomstig) jeugdprofessionals kennis over de manier waarop beleid tot stand komt en de tools waarmee zij het beleid kunnen beïnvloeden.

Jeugdprofessionals tussen praktijk en overheidsbeleid is gebaseerd op inzichten en ervaringen in bestuurlijke omgevingen, gemeentelijke diensten en onderwijs. Het behandelt actuele kennis en opvattingen binnen het werkveld jeugd(zorg)beleid en biedt concrete instrumenten, nieuwe oplossingen en interventietechnieken die het denken en handelen van sociale en jeugdprofessionals ondersteunen

Het boek bestaat uit vier delen. In het eerste deel wordt de historische context van het jeugdbeleid en het jeugdzorgstelsel besproken, waarna in het tweede deel wordt ingegaan op de bestuurlijke en organisatiecontext. Het derde deel gaat over beleidsprocessen en hoe jeugdprofessionals deze kunnen beïnvloeden. Ten slotte komt in het vierde deel een aantal actuele beleidsthema’s aan bod.

Online studiemateriaal
Op de website bij het boek staan oefeningen en tips om kennis te verdiepen en met name beleidsvaardigheden te oefenen. Voor docenten zijn uitgebreidere opdrachten beschikbaar.

Voor wie
Het boek richt zich in eerste instantie op studenten van de hbo-opleidingen Social work en Pedagogiek. Daarnaast is het boek interessant voor jeugdprofessionals zoals leerkrachten, jeugdartsen, wijkverpleegkundigen, opvoedadviseurs, jongerenwerkers en (beleids)ambtenaren.

---------------------------------------------------------------

“Je kan nú een rol spelen in verandering van de huidige jeugdzorg.”


Beleid is altijd te beïnvloeden
Beleidsmakers en jeugdprofessionals weten te weinig van elkaars werk. Volgens Toby Witte veroorzaakt dat voor een groot deel de huidige problemen in de jeugdzorg. In zijn laatste boek komt hij met concrete oplossingen. Lees interview > 

Jeugdprofessionals tussen praktijk en overheidsbeleid is een grondige herziening van het boek Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid (2017). De basistekst is naar de huidige stand van zaken geactualiseerd. Hoofdstukken zijn aangepast en soms uitgebreid of samengevoegd. De kaders en casussen zijn grotendeels vernieuwd. Tevens is er meer aandacht voor het wel en wee van het (lokale) jeugdbeleid. Het boek sluit af met een nieuw deel waarin diverse discussiethema’s en spanningsvelden rond jeugdbeleid en uitvoering aan de orde komen.

Toby Witte was lector Maatschappelijke Zorg aan de Hogeschool Rotterdam. Hij is actief als bestuurder, adviseur en auteur in het sociaal domein.