Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding

Integraal perspectief op kind en jongere

1st edition | 2023 | Peter de Vries, Rob Gilsing (red.)
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding | Boek + website

9789046908082, 294 pages Onbeperkt toegang tot website
€34.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding | E-book + website

9789046970737, 294 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€34.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zichzelf te ontwikkelen. Dat lukt beter als professionals in het sociaal en pedagogisch domein en in het onderwijs goed samenwerken, zowel onderling als met de ouders of verzorgers. Het boek Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding leert en stimuleert daarom (toekomstige) jeugdprofessionals om niet alleen interprofessioneel samen te werken, maar óók om de cruciale verbinding aan te gaan met de ouders en verzorgers. En daarmee het kind en de jongere centraal te zetten.

Het eerste deel van het boek behandelt het belang van een goede samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en ouders of verzorgers. Deel twee biedt concrete inzichten en handvatten hoe deze samenwerking het beste vorm te geven. In deel drie komen de verschillende partijen aan bod die betrokken zijn bij de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Deel vier schetst ten slotte de wettelijke en praktische kaders van de samenwerking. Deze opbouw, in combinatie met het online materiaal, maakt het boek zowel geschikt voor een intensieve cursus als voor gebruik in één onderwijsblok van tien weken.

Online studiemateriaal
Bij dit boek hoort een website met aanvullende materialen: oefeningen, reflectievragen en suggesties voor verder lezen. Voor docenten zijn er powerpoint en didactische handreikingen bij alle hoofdstukken beschikbaar, als hulp bij het vormgeven van lessen.

Voor wie
Dit boek is geschreven voor studenten van opleidingen in het sociaal en educatief domein: Social Work, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie, Pabo en andere lerarenopleidingen. Het is ook geschikt voor Associate degree-trajecten, zoals de Ad Pedagogisch Educatief Professional, en post-hbo- en Masteropleidingen. Daarnaast biedt het boek interessante inzichten voor professionals die een verbindende rol spelen tussen ouders, school en andere jeugdinstellingen in de wijk.

------------------------------------------------------------------------------------

'Mooi om vanuit casuistiek te werken. Helpt studenten om de materie beter te begrijpen.'
Docent VIAA

Adviezen nieuw jeugdbeleid
Het is tijd voor nieuw beleid op jeugdzorg! Auteurs Peter de Vries en Rob Gilsing geven de politiek hiervoor graag wat advies. Drie aandachtspunten voor de politiek >

Onze zoon werd weggestuurd alsof het een crimineel was
Vijf maanden zat Dennis thuis, terwijl hij niets liever wilde dan naar school gaan. Ouders Peter en Petra vertellen over de pijnlijke roller coaster waarin het gezin belandde. Lees verhaal ouders >

 

 

 

Hier kun je je docentenmateriaal aanvragen. 

Request teaching material

Peter de Vries is expert op het gebied van ouderbetrokkenheid. Als trainer, adviseur, auteur en onderzoeker houdt hij zich bezig met de samenwerking tussen ouders en school. Dat doet hij in de kinderopvang, peuterspeelzalen, (gehandicapten)zorg en het verenigingsleven. Daarnaast doet hij promotieonderzoek naar ouderbetrokkenheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder schreef hij met Ron Oostdam Samen werken aan leren en opvoeden (Coutinho, 2014).

Rob Gilsing is lector Jeugdhulp in transformatie aan De Haagse Hogeschool. Interprofessionele samenwerking is een van de centrale onderzoekslijnen in zijn lectoraat. Hiervoor was hij verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau en was hij hoofd van de onderzoeksgroep Jeugd, opvoeding en onderwijs bij het Verwey-Jonker Instituut. In 2005 is hij gepromoveerd op de verhouding tussen nationaal en lokaal jeugdbeleid. Hij heeft veel (praktijkgericht) onderzoek gedaan naar de transformatie van de jeugdhulp.

Bijdragend auteurs zijn:

Annemiek van Beurden, Marieke Boelhouwer, Lisa Boonk, Marij Bosdriesz, Karin Diemel, Marije den Dulk, Vincent Fafieanie, Jantien Gerdes, Pieter Gerrits, Rob Gilsing, Mariette Haasen, Mirjam Heemskerk-van der Sprong, Erik Hekkelman, Peter Hulsen, Anne-Marie Huyghen, Ton Jonker, Angeline van der Kamp, Jana Knot-Dickscheit, Chris Kuiper, Willem van Leeuwen, Janneke Metselaar, Laura Nooteboom, Sanne Pronk, Katrien Schober, Martin Schravesande, Hans Schuman, Gontien Wetselaar, Peter de Vries, Bert Wienen en Mariës Zegers. 

Met een voorwoord door René Peeters, landelijk ambassadeur samenwerking onderwijs, jeugd en zorg 2019-2021.

"Met dit actuele en goed leesbare boek over de relatie tussen ouders, onderwijs en jeugdzorg krijgen professionals in het sociaal en pedagogisch domein veel handvatten over de verbindende rol tussen ouders, school en jeugdinstellingen in de wijk." Vakblad Sociaal Werk, recensent Lennie Haarsma, oktober 2023