Lessen in orde in het mbo

Handboek voor de onderwijspraktijk

2nd edition | 2020 | Peter Teitler, Ruben Teitler
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Lessen in orde in het mbo | Boek + website

9789046907535, 376 pages Onbeperkt toegang tot website
€40.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Lessen in orde in het mbo | Code voor website

9789046969953 Onbeperkt toegang tot website
€13.95
  • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

Lessen in orde in het mbo | E-book + website

9789046969137, 376 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€40.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Zowel studenten als docenten willen graag dat er op het roc een goede sfeer heerst. Als de sfeer goed is, voelt iedereen zich er thuis en heeft iedereen het gevoel erbij te horen en gezien te worden. Er is dan ruimte voor kwalitatief goed onderwijs waar de studenten recht op hebben en dat de docenten graag willen geven. Er is, kortom, geen prestatie zonder relatie.

 

Lessen in orde in het mbo laat zien hoe je ervoor kunt zorgen dat je lessen in orde zijn. Je leert hoe je een vriendelijke en veilige omgeving kunt creëren waarin studenten optimaal kunnen leren. Het boek legt daarbij de nadruk op het gedrag van de docent en de student; zowel individueel als in team- en groepsverband.

Lessen in orde in het mbo is geschreven voor alle (toekomstige) docenten in het mbo die de kwaliteit van hun onderwijs willen verbeteren.

De mbo-editie van Lessen in orde is op een aantal cruciale punten gewijzigd vergeleken met eerdere edities. De problematiek rond goed lesgeven is op een roc anders dan in het regulier voortgezet onderwijs. De studenten verschillen in leeftijd, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van middelbare scholieren en de benadering van studenten door docenten verandert daarmee ook. Het boek is verrijkt met de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek over uiteenlopende zaken als het werk van Hattie en Rogers en het beïnvloeden van het gedrag van studenten en docenten. Ook is gebruik gemaakt van het in 2020 verschenen Les is meer van Teitler en Teitler waarin een veelheid aan mogelijkheden is opgenomen om het gedrag van studenten in goede banen te leiden.

In Deel 4 zijn nieuwe inzichten over autismespectrumstoornissen (ASS) verwerkt.

Deel 5 gaat over de relatie tussen ouders en de opleiding. Terwijl sommige roc’s de participatie van ouders missen, worstelen anderen met te veel invloed van ouders op het onderwijsleerproces of op het gedrag van de docent op school. Dit deel biedt handvatten om met deze problemen om te gaan.

Naast het werk van Kaldenbach is nu ook materiaal opgenomen van El Hadioui over de omgang met studenten met (macho)gedrag uit de straatcultuur (in het kader van de beïnvloeding van het gedrag van individuele studenten en van het gedrag van studenten in een groep).

Peter Teitler heeft veertig jaar lesgegeven in het voortgezet onderwijs en hbo en is actief als pedagoog en onderwijskundige. Hij schreef eerder de succesvolle uitgave Lessen in orde. Bovendien begeleidt hij scholen en geeft hij lezingen en cursussen. Kijk voor het complete aanbod op www.lesseninorde.nl. Ruben Teitler is sociaal psycholoog en werkt als docent Engels in het voortgezet onderwijs. Samen schreven zij Les is meer; 141 manieren om gewenst gedrag te bevorderen.

'Een boek voor docenten en onderwijsteams in het middelbaar beroepsonderwijs, die de kwaliteit van hun onderwijs willen verbeteren en voor studenten aan lerarenopleidingen. Het boek biedt inzichten uit de wetenschap en de praktijk en stimuleert de lezer om kritisch naar zijn eigen onderwijspraktijk en het functioneren van de onderwijsinstelling te kijken.' - NBD Biblion, 24 maart 2021

‘Het boek geeft mij als mbo docent ontzettend veel houvast in mijn lespraktijk. Het boek is duidelijk, overzichtelijk en sluit mijns inziens enorm aan bij de dagelijkse werkelijkheid van mbo docenten. Iedere mbo docent zou dit boek als naslagwerk moeten hebben! Zeker ook een aanrader voor mbo-opleidingsteams die zich willen ontwikkelen op het gebied van samenwerken en het leren aanspreken op het gedrag. – Robbert Evers, mbo docent, 24 april 2021