Levensloopsociologie

2nd edition | 2020 | Hans-Jan Kuipers
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Levensloopsociologie | Boek + website

9789046907634, 208 pages Onbeperkt toegang tot website
€27.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Levensloopsociologie | E-book

9789046969397, 208 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€27.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Sociaal werkers krijgen in hun werk te maken met levensverhalen. Cliënten vertellen over hoe schulden, verslaving of stoornissen hun levens beïnvloed hebben. Sociologie verscherpt het luisteren naar deze levensverhalen.


In Levensloopsociologie legt de auteur een verbinding tussen de unieke verhalen van individuele vertellers en algemene sociologische theorieën. De verhalen worden in verband gebracht met meeromvattende maatschappelijke verschijnselen. Daarbij komt uitvoerig aan de orde hoe de enkeling is vervlochten met zijn omgeving, Ook wordt onderzocht wat de rol is van levensloopsociologie als ‘zelfregie’ de norm is. Om het sociologische luistervermogen van sociaal werkers te stimuleren, combineert het boek theorie, casuïstiek en opdrachten.

Levensloopsociologie
is geschreven voor hbo-studenten die opgeleid worden voor de jeugd-, ouderen- of geestelijke gezondheidszorg. Ook is de uitgave interessant voor professionals die  levensloopsociologie willen toepassen in hun beroepsuitoefening.

 

Deze tweede druk is volledig geactualiseerd. De veranderingen in het werkveld van het sociale domein zijn in het boek verwerkt, net als de ervaringen binnen het onderwijs . Zo is het hoofdstuk over socialisatie geheel herschreven en is er een hoofdstuk toegevoegd waarin  de sociologische inzichten van Max Weber zijn verwerkt. Verder wordt duidelijker aangegeven hoe de behandelde begrippen in de praktijk te gebruiken zijn.

Voor docenten die Levensloopsociologie verplicht hebben voorgeschreven is gratis docentenmateriaal beschikbaar.

Dit materiaal bestaat uit:

  • meerkeuzevragen met antwoorden
Request teaching material

Hans-Jan Kuipers is gepromoveerd tot historisch pedagoog en was decennia lang als docent pedagogiek, sociologie en filosofie verbonden aan diverse universiteiten en hogescholen in Nederland. Momenteel is hij docent bij de opleiding Social Work van hogeschool Inholland. Hij schreef ook Pedagogiek voor professionele opvoeders.