Van gedachten wisselen

Filosofie en ethiek voor zorg en welzijn

3rd edition | 2019 | Richard de Brabander
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Van gedachten wisselen | Boek + website

9789046906781, 271 pages Onbeperkt toegang tot website
€33.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Van gedachten wisselen | E-book

9789046968109, 271 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€33.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

In onze complexe samenleving worden sociaal werkers dagelijks geconfronteerd met ethisch-politieke dilemma’s en filosofische vraagstukken die hen dwingen een positie in te nemen. Kernwaarden als het bevorderen van menselijke waardigheid, zelfredzaamheid, eigen kracht en eigen regie vormen daarbij het handelingskader. In Van gedachten wisselen worden deze kernwaarden vanuit meerdere disciplines kritisch tegen het licht gehouden.

Thema’s die een belangrijke rol spelen binnen de beroepspraktijk van het sociaal werk zoals welzijn en geluk, vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, macht en menswaardigheid worden vanuit filosofisch en ethisch oogpunt besproken. De auteur laat hiermee zien dat er verschillende  invullingen van de waarden mogelijk zijn. 

De bijbehorende website bevat denkoefeningen en links naar films waarnaar de auteur in het boek refereert.

Dit boek is in de eerste plaats geschreven voor studenten van sociale opleidingen en sociale professionals.
Daarnaast is het geschikt voor studenten van aanverwante opleidingen zoals verpleegopleidingen, pedagogiek en psychologie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Therapeut Coach & Counselor (TCC Magazine),
nummer 6 - 2019:
Richard de Brabander in gesprek met zichzelf. ''Filosofie is een verzet tegen de stilzwijgende censuur.'
Lees hier het hele artikel.

Deze derde druk is grondig herzien. De kernwaarden van het sociaal werk, ontleend aan de Beroepscode voor de sociaal werker (Buitink & Steenmeijer, 2018) zijn in deze editie als uitgangspunt genomen. Verder zijn enkele technische uitweidingen vereenvoudigd en heeft ethiek een duidelijkere plaats gekregen. De titels van de hoofdstukken zijn aangepast en voorzien van ondertitels die duidelijk aangeven waar de inhoud over gaat. Ook is het werk van de Franse filosoof Bruno Latour in het boek opgenomen.

Voor docenten die Van gedachten wisselen verplicht hebben voorgeschreven, is docentenmateriaal ontwikkeld. Dit materiaal bestaat uit:

  • Acht powerpointpresentaties.
    Elke powerpointpresentatie hoort bij een hoofdstuk uit het boek.
Request teaching material

Dr. Richard de Brabander werkt als hoofddocent aan de opleiding Social Work van Hogeschool Inholland Rotterdam. Voor de onderzoeksgroep Welzijn & Empowerment doet hij postdoconderzoek naar ethisch-politieke dimensie van empowerment. Op het gebied van filosofie publiceert hij met name over naoorlogse Franse filosofen.