Kan ik daar wat aan doen?

Denken over professioneel handelen in zorg en welzijn

1st edition | 2018 | Carin Wevers
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Kan ik daar wat aan doen? | Boek + website

9789046905999, 408 pages
€48.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Kan ik daar wat aan doen? | Code voor website

9789046967362 Onbeperkt toegang tot website
€13.95
  • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

Kan ik daar wat aan doen? | E-book

9789046964361, 408 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€48.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Sociale professionals leggen van oudsher relaties tussen individuele, sociale, maatschappelijke en politiek-ethische vraagstukken. Daarmee levert hun werk een bijdrage aan het sociaal kapitaal van de samenleving en bevorderen ze sociale inclusie. Kan ik daar wat aan doen?  onderzoekt op kritische wijze de belangrijkste aspecten van de hulp- en zorgrelatie in verhouding tot de veranderende maatschappelijke instituties. Hoe kunnen sociale professionals in tijden van transitie en transformatie van het sociale domein trouw blijven aan de eigen kernwaarden? Over welke kwaliteiten moeten ze beschikken? Wat kenmerkt elke hulp- en zorgrelatie?

De opzet van het boek past goed bij de hernieuwde aandacht in het hoger onderwijs voor filosofische en politiek-ethische vraagstukken. De filosofen en andere wetenschappers die de auteur aanhaalt, stimuleren de lezer om na te denken over de verschillende aspecten van de beroepspraktijk. Het doel hiervan is het sociaal reflectieve vermogen van studenten en professionals te verruimen en te verdiepen, ze bewuster te maken van eigen standpunten, ze te stimuleren deze ter discussie te stellen en ze te leren van perspectief te wisselen.

Op de bijbehorende website staan o.a. opdrachten, filmmateriaal en een portrettengalerij met informatie over de besproken filosofen en wetenschappers.

Het boek sluit aan bij vakken en thema’s die zich richten op de grondslagen van het sociaal werk, op onderwerpen die binnen het sociaal werk spelen en op de professionalisering daarvan. Het legt een link met sociale wetenschappen (psychologie, sociologie, pedagogiek, politicologie en filosofie). Kan ik daar wat aan doen? is gericht op studenten van sociale en zorggerichte studies. Het boek is ook bedoeld voor professionals in zorg en welzijn.

Voor docenten die Kan ik daar wat aan doen? Denken over professioneel handelen in zorg en welzijn verplicht hebben voorgeschreven, is gratis docentenmateriaal beschikbaar. Dit materiaal bestaat uit:

  • een docentenhandleiding
  • een powerpointpresentatie over geweldloze communicatie.
Request teaching material

Drs. Carin Wevers is maatschappelijk werker en filosoof en werkt als senior docent voor de faculteit Sociale Studies en het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool. Ze is eigenaar van filosofiepraktijk De vrije Radikaal.