Maatwerk in gezondheid en welzijn

Praktische wijsheid van professionals in Evidence Based Practice

1st edition | 2022 | Ria den Hertog, Jan S. Jukema, Nicole Ketelaar, Miriam Losse (red.)
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Maatwerk in gezondheid en welzijn | Boek + website

9789046908280, 189 pages Onbeperkt toegang tot website
€25.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Maatwerk in gezondheid en welzijn | E-book + website

9789046971598, 189 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€25.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Professionals werkzaam in het domein van gezondheid en welzijn zijn gewend om tijdens de zorg voor en begeleiding van anderen te handelen in overeenstemming met de geldende standaarden, richtlijnen en protocollen. Tegelijkertijd worden zij regelmatig met complexe vragen geconfronteerd die vaak niet met algemene voorschriften zijn op te lossen, maar om maatwerk vragen. Het boek Maatwerk in gezondheid en welzijn helpt (toekomstige) professionals om met behulp van Evidence Based Practice de beste begeleiding of oplossing te bieden.


Het boek presenteert een benadering van Evidence Based Practice waarin de unieke situatie van de cliënt leidend is voor de manier waarop de professional handelt. Dit vraagt van professionals om wetenschappelijk bewijs, klinische expertise en de voorkeuren van de client zorgvuldig te wegen en voor de besluitvorming gebruik te maken van de professionele ruimte die er ook binnen Evidence Based Practice is. In deel 1 beschrijven de auteurs wat professioneel handelen inhoudt voor gezondheid- en welzijnsprofessionals. Daarbij komen zaken als praktische wijsheid en de bronnen en functies van kennis aan bod. In deel 2 staan verschillende casussen centraal. Ieder hoofdstuk behandelt een complexe praktijksituatie en laat zien hoe professionals proberen het goede te doen. Tot slot worden de inzichten over praktische wijsheid die de casussen samen opleveren gepresenteerd.

Dit boek is geschreven voor studenten van de hbo-opleidingen Verpleegkunde, Social Work, Voeding & Diëtetiek, Toegepaste Psychologie, Toegepaste Gerontologie en Fysiotherapie.

Ria den Hertog is verpleegkundige, verplegingswetenschapper, en onderwijswetenschapper. Ze werkt als hoofddocent en onderzoeker bij de opleidingen Verpleegkunde en Social Work  bij de Christelijke Hogeschool Ede. Haar promotiestudie en SIA postdoc onderzoek is gericht op praktische wijsheid van verpleegkundigen.
Jan Jukema is verpleegkundige (niet praktiserend) en verplegingswetenschapper en werkt als lector Gepersonaliseerde zorg in het lectoraat Smart Health bij hogeschool Saxion.
Nicole Ketelaar is sociale wetenschapper met een promotie in de medische wetenschappen, zij is als senior onderzoeker verbonden aan lectoraten Social Work en Smart Health en hoofddocent bij de Master Healthcare and Social Work  bij hogeschool Saxion.
Miriam Losse coacht opleidingen en traint docenten in het ontwikkelen van onderzoekend vermogen bij studenten voor hun toekomstige beroepstaken. Zij ontwikkelt daarnaast tools voor interdisciplinaire samenwerking.

'Maatwerk in gezondheidszorg' gaat over maatwerk dat professionals kunnen bieden binnen het domein van gezondheid en welzijn. Op baiss van Evidence Basied Practice helpt dit boek de beste begeleiding of oplossing te vinden wanneer een casus niet is op te lossen met de algemene voorschriften en er maatwerk nodig is. Het is helder en informatief geschreven. Biblion, 2022