Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie

6th edition | 2016 | Marga Burggraaff-Huiskes, m.m.v. Geraldien Blokland
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie | Boek + website

9789046905098, 266 pages Onbeperkt toegang tot website
€26.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie | E-book + website

9789046963517, 266 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€26.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

Het opvoeden van kinderen is leuk en uitdagend, maar brengt ook de nodige zorgen met zich mee. Het is dus niet verwonderlijk dat ouders en (mede)opvoeders regelmatig met vragen of problemen worstelen. Dan is het fijn als je bij iemand uit je eigen omgeving terecht kunt voor goede raad of een steuntje in de rug. Het versterken van het sociale netwerk en vormen van informele steun tussen ouders onderling is een belangrijk doel van opvoedingsondersteuning.

Als het eigen netwerk te kort schiet of de opvoedstress toeneemt, kunnen ouders een beroep doen op professionele ondersteuning zoals die wordt geboden via het centrum voor Jeugd en gezin, de school of een lokaal wijkteam. In dit boek staat centraal wat professionele opvoedingsondersteuning inhoudt, met de nadruk op de preventieve functie die het kan vervullen. Steun bij opvoeden richt zich op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en wil daarmee voorkomen dat lastige opvoedsituaties uitgroeien tot problemen die de ontwikkeling van kinderen belemmeren.

Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie beschrijft de ontwikkelingen in het werkveld opvoedingsondersteuning met extra aandacht voor wat de huidige transitie Jeugd aan veranderingen met zich meebrengt. Naast de theoretische uitgangspunten die het professioneel handelen onderbouwen, is een belangrijke plaats ingeruimd voor het ‘vak’ opvoedingsondersteuning. Aan de orde komen de houding en werkwijze van de professional, de diverse vormen van opvoedingsondersteuning en de daarbij toegepaste interventies. Ook de plek die opvoedingsondersteuning inneemt ten opzichte van andere vormen van jeugdhulp komt aan bod. Een belangrijk aandachtspunt is het versterken van de kwaliteit van de uitvoering, door monitoring van de bereikte resultaten en het inzetten van programma’s en methoden die zijn gebaseerd op kennis over werkzame factoren in de begeleiding van gezinnen.

Deze uitgave is bedoeld voor studenten van sociale studies en voor professionals die betrokken zijn bij preventieve vormen van ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders.

Deze zesde druk is volledig geactualiseerd en sluit aan bij het nieuwe overheidsbeleid en de nieuwe wet- en regelgeving. De inhoud is geclusterd rondom ontwikkelingen in beleid en wetgeving, belangrijke theorieën en modellen, het vak opvoedingsondersteuning en de plaats van opvoedingsondersteuning in het sociale domein. Het overzicht van beschikbare methoden en programma’s is aangevuld en onderverdeeld in informele, groepsgerichte, individuele en geïndiceerde steun bij opvoeden. De onderwerpen omgaan met diversiteit en online opvoedingsondersteuning komen in deze herziene editie uitgebreid aan de orde.

Voor docenten die deze uitgave verplicht hebben voorgeschreven, is gratis docentenmateriaal beschikbaar. Dat materiaal is ontwikkeld door Monique Engelbertink van Saxion Hogeschool en bestaat uit:

  • een voorbeeld van een modulehandleiding
  • een Bewijs van Kunnen

Monique Engelbertink heeft, voor de docenten die met Opvoedingsondersteunig als bijzondere vorm van preventie werken, ter voorbeeld materiaal uit de lespraktijk beschikbaar gesteld. Zij is zelf werkzaam als docent aan de Academie Mens en Maatschappij en lid van de Kenniskring Gezondheid, Welzijn en Technologie bij Saxion Hogeschool Enschede.

Het betreft een voorbeeldmodulehandleiding of leertaak over opvoedingsondersteuning (gebaseerd op de toolkit van het NJi). Deze laat zien hoe er op de Saxion Hogeschool met dit boek gewerkt wordt en kan als uitgangspunt dienen voor docenten die zelf een module op willen zetten. Ook stelt zij het Bewijs van Kunnen beschikbaar, dat als beoordeling van een leertaak of onderwijseenheid kan dienen.

Request teaching material

Marga Burggraaff-Huiskes is ontwikkelingspsycholoog en werkzaam op freelancebasis. Voorheen was zij werkzaam bij K2 Brabants kenniscentrum jeugd.

Geraldien Blokland werkte vele jaren als pedagoog bij het Nederlands Jeugdinstituut. Als senior adviseur en trainer vervult zij nog een actieve rol binnen het werkveld opvoedingsondersteuning.