Doeltreffende didactiek

Directe instructie en differentiatie voor de lerende leraar

1st edition | 2018 | Walter Geerts, Martine Dijk, mmv Ryanne Tulner
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Doeltreffende didactiek | Boek

9789046906194, 175 pages
€24.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Doeltreffende didactiek | E-book

9789046966914, 175 pages
€24.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Ervaren leraren weten intuïtief welke didactische handigheid ze moeten kiezen voor een bepaalde situatie of leerling. Maar hoe pak je het als beginnend leraar aan? Hoe oefen je in de praktijk en reflecteer je tegelijkertijd op de theorie? Doeltreffende didactiek geeft praktische handvatten op het snijpunt van vakinhoud en didactiek. Het boek ondersteunt bij het vormgeven van lessen, geeft nieuwe inzichten en draagt bij aan het ontwikkelen van een eigen identiteit als leraar.

 

Dit praktische boek kijkt met een didactisch oog naar de werkelijkheid van alledag in de klas en combineert die met de onderliggende theorie. Hoofdstuk 1 van Doeltreffende didactiek zoomt in op de methode van didactisch afkijken: effectieve handelingen van collega’s herkennen en vertalen naar je eigen les. In hoofdstuk 2 staat het lesmodel directe instructie centraal. Er worden veel praktische tips gegeven hoe je het model effectief kunt inzetten. In het derde hoofdstuk vind je per lesfase diverse activerende werkvormen gericht op het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen. Hoofdstuk 4 over differentiatie biedt diverse handreikingen bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen met behulp van de cyclus van waarnemen, begrijpen, plannen en uitvoeren. Tot slot verbindt het vijfde hoofdstuk actuele ontwikkelingen, zoals passend onderwijs, opbrengstgericht werken en gepersonaliseerd leren, met activerende werkvormen, differentiatie en de 21e eeuwse vaardigheden.

Doeltreffende didactiek is geschreven voor studenten van tweedegraads lerarenopleidingen, maar biedt ook verdieping voor studenten van eerstegraads lerarenopleidingen en (startende) professionals in het vo/mbo.

Het docentenmaterial bij Doeltreffende didactiek bestaat uit Powerpointpresentaties, lessuggesties en video's. Alles is per hoofdstuk gerangschikt en in de lessuggesties wordt naar de betreffende video’s verwezen

Request teaching material

Walter Geerts is lerarenopleider aan de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Martine Dijk is opleidingscoördinator, ontwikkelaar en docent aan de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool te Groningen. Ryanne Tulner werkt als docent Nederlands op het CSG Liudger in Drachten.

In het aprilnummer 2018 van het tijdschrift Van Twaalf tot Achttien is een artikel verschenen: De weg van de startende leraar: de basis

In het meinummer 2018 van het tijdschrift Van Twaalf tot Achttien is het tweede artikel verschenen in de reeks De weg van de startende leraar: Onderwijskundige bedoelingen en design patterns

In het juninummer 2018 van het tijdschrift Van Twaalf tot Achttien is het derde artikel verschenen in de reeks De weg van de startende leraar: Van startklaar naar vaardig

'Directe instructie is hot! Waar we in de jaren 90 veel over ontdekkend leren hoorden, zien we nu langzaam een nieuwe interesse in directe instructie. Bij velen roept het nog visioenen op van lange verhalen van een docent, en het klassikaal opdreunen van kennis, maar dit boek licht directe instructie heel concreet toe met tips en voorbeelden. Het is zeker geen boek vol achtergrondinformatie en wetenschappelijke bronnen. Ja, de leerkracht legt uit hoe je een som maakt of een zin ontleedt, maar dit boek laat duidelijk zien dat directe instructie meer is en dat ook het zelf oefenen en toetsen van leerlingen belangrijk zijn, zeker niet alleen maar het opdreunen van kennis. Na het hoofdstuk over de basisbegrippen van directe instructie volgt een hoofdstuk over activerende werkvormen passend bij directe instructie en een aanpak voor differentiatie. Je kunt leerlingen bijvoorbeeld aan dezelfde taak laten werken, met meer of minder hulp. En zwakkere leerlingen hebben soms meer baat bij meer oefening dan meer uitleg. In dit hoofdstuk dus ook weer concrete tips om aan de slag te gaan met je klas. Het boek is erg toepasbaar en een aanrader als je met directe instructie wilt werken, maar niet zo goed weet hoe. - Rotterdams Onderwijs Magazine, 9 april 2019