Samen opvoeden

Oriëntatie op pedagogische werkvelden

2nd edition | 2015 | Hans Janssen (red.)
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Samen opvoeden | Boek + website

9789046904831, 352 pages Onbeperkt toegang tot website
€32.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Samen opvoeden | E-book + website

9789046963333, 352 pages
€32.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

Sociale professionals begeleiden kinderen, jongeren en hun opvoeders in normale en in complexe opvoedingssituaties. Samen opvoeden helpt (toekomstige) professionals zich te oriënteren op hun voorkeuren, mogelijkheden en kansen binnen het pedagogisch beroepenveld dat aan verandering onderhevig is. Het legt een verbinding tussen pedagogisch handelen, opvoedingstheorieën en (professionele) opvoedingspraktijken.

Het eerste hoofdstuk in Samen opvoeden is een beknopte inleiding in de pedagogiek en behandelt opvoedingstheorieën, -stijlen en -methoden en problemen in ontwikkeling en opvoeding. In de volgende hoofdstukken komen verschillende pedagogische werkvelden aan bod: van kinderopvang, opvoedingsondersteuning en onderwijs tot jeugdhulp, jeugdbescherming, aanpak van jeugdcriminaliteit en zorg voor kinderen met een beperking. Elk hoofdstuk begint met een interview met een professional uit de praktijk, en behandelt vervolgens werkvormen en praktijkervaringen. Er zijn opdrachten, waarmee de student zich verder kan verdiepen in het werkveld – individueel of groepsgewijs.

Samen opvoeden
is in de eerste plaats bedoeld voor studenten van de opleidingen pedagogiek en sociale studies en van de lerarenopleidingen. Maar het boek kan ook nuttig zijn voor pedagogen die verder willen kijken dan hun eigen werkveld.

De tweede druk van Samen opvoeden is volledig geactualiseerd. De ingrijpende veranderingen in het werkveld naar aanleiding van decentralisaties en nieuwe wetgeving zijn beschreven. De dubbele opdracht aan pedagogen – generalisme en specialisme – komt nadrukkelijk tot uiting in deze herziening. Er is uitgebreid aandacht voor beleid, wijkteams, jeugdhulp en kinderopvang. Het hoofdstuk over onderzoek sluit nu aan op praktijkonderzoek. Daarnaast zijn de opdrachten geactualiseerd en is de didactiek aangepast naar de nieuwste inzichten.

Hans Janssen is pedagoog en publicist. In dit boek is hij auteur van het eerste hoofdstuk en eindredacteur van de andere hoofdstukken.

Elk hoofdstuk over een pedagogisch werkveld is geschreven door een ervaren specialist, vanuit het hoger onderwijs of de pedagogische praktijk.