Wat staat er op het spel?

Sociale ethiek voor zorg en welzijn

1st edition | 2021 | Fons Klaase
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Wat staat er op het spel? | Boek

9789046907726, 272 pages
€31.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Wat staat er op het spel? | E-book

9789046969762, 272 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€31.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Sociale rechtvaardigheid is een belangrijke waarde binnen het sociaal werk. De sociaal professional houdt rekening met de persoonlijke kwetsbaarheid van mensen, maar heeft ook oog voor sociale uitsluiting, sociaal onrecht en achterstelling. Deze uitgave laat zien hoe sociaal werkers de waarde sociale rechtvaardigheid kunnen bevorderen door hun eigen manier van werken en hoe zij deze waarde kunnen verbinden aan het begeleiden en ondersteunen van cliënten in de dagelijkse praktijk.

 

Wat staat er op het spel? biedt een werkwijze om aan de hand van  praktijkgerichte casussen het vaak vanzelfsprekende gebruik van categoriserende taal met elkaar te bespreken en te onderzoeken. Elke casus maakt duidelijk wat er voor déze mens in déze situatie mogelijk op het spel staat. In vier delen wordt het sociaal werk in het licht van sociale rechtvaardigheid besproken. Na een algemene inleiding op het thema normativiteit, gaat Wat staat er op het spel? dieper in op een specifieke vorm van moreel beraad: de socratisch-parrèsiastische werkwijze. Deze werkwijze bestaat uit het vrijmoedig tegenspreken van vanzelfsprekendheden. Tot slot worden er enkele verdiepende thema’s uitgewerkt zoals de ambivalentie van het agogisch vakmanschap en de meerduidige blik op cliënten. De bijbehorende website biedt verdiepende materialen en (reflectie-)opdrachten, veelal aan de hand van documentaires en video’s en achtergrondartikelen.

Wat staat er op het spel? is bedoeld voor hogere sociale studies en post-hbo-opleidingen op het gebied van sociale ethiek,  normatieve professionalisering of moreel beraad.

Fons Klaase is filosoof en werkte decennia lang als docent Social Work. Momenteel verzorgt hij post-hbo trainingen aan de Academy van Inholland.