Filteren
Wetenschappelijk onderwijs

Wetenschappelijk onderwijs

Voor het wetenschappelijk onderwijs biedt Uitgeverij Coutinho diverse uitgaven op het gebied van algemene vaardigheden, schrijfvaardigheden, professionele vaardigheden en onderzoeksvaardigheden. We spelen in op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs door onze uitgaven geregeld te actualiseren en te verbeteren. Uiteraard brengen we ook nieuwe titels uit. Ben je benieuwd welke uitgaven passen bij jouw opleiding? Bekijk het onderstaande overzicht.

11-20 van 37 producten

Producten per pagina
Van laag naar hoog sorteren
 1. Management in het publieke domein

  Management in het publieke domein

  • Ondertitel : Issues, instituties en instrumenten
  • Auteurs : Mirko Noordegraaf
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 2004

  In Management in het publieke domein wordt het praktische en wetenschappelijke denken over publiek management systematisch in kaart gebracht. De uitgave onderscheidt vier basisbenaderingen aan de hand van vier cases op de terreinen openbaar vervoer, gezondheidszorg, infrastructuur en landbouw. De uitgave geeft daar Bij elke benadering in welke situatie het meest zinvol is.

  Bekijk product
 2. Grondslagen van de bestuurskunde

  Grondslagen van de bestuurskunde

  • Ondertitel : Historie, begripsvorming en kennisintegratie
  • Auteurs : Mark Rutgers
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 2004

  Grondslagen van de bestuurskunde bespreekt de fundamentele vragen die aan de beoefening van de bestuurskunde voorafgaan. Het geeft aan welke problemen en debatten daarmee verbonden zijn. Drie thema's staan daarbij centraal: de historie van de bestuurskunde, de begripsvorming over het openbaar bestuu…

  Bekijk product
 3. Handleiding voor beleidsteksten

  Handleiding voor beleidsteksten

  • Auteurs : H.A.J.M. Lamers
  • Druk : 4e druk
   Verschijningsjaar : 2003

  Om een beleidsnota te kunnen schrijven, is een goede kennis van beleidskunde onontbeerlijk. Deze Handleiding voor beleidsteksten voorziet in die kennis. De auteur begint met een profiel van de beleidskunde: hij toont welke begrippen, processen en criteria er spelen bij het werk van een notaschrijver…

  Bekijk product
 4. De integratie van Europa

  De integratie van Europa

  • Ondertitel : Een historische balans
  • Auteurs : Bram Boxhoorn, Max Jansen
  • Druk : 2e druk
   Verschijningsjaar : 2002

  De afgelopen vijftig jaar zijn in West-Europa en het Oostblok steeds het toneel geweest van onderlinge integratieprocessen. Dit boek biedt een overzicht van deze Europese integratie. De auteurs maken duidelijk wat de verschillende landen ertoe gebracht heeft mee te doen aan dit proces van samenwerki…

  Bekijk product
 5. Theorie en toepassingen van de economische politiek

  Theorie en toepassingen van de economische politiek

  • Auteurs : D.J. Wolfson
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 2001

  Welke inbreng kan de economische manier van denken hebben in de politieke discussie over de vraag waar de samenleving heen wil? Deze vraag staat centraal in Theorie en toepassingen van de economische politiek.…

  Bekijk product
 6. Institutionele verandering

  Institutionele verandering

  • Ondertitel : Naar een bestuurskunde bewegend tussen 'vloeibare' en 'gestolde' voorkeuren
  • Auteurs : Bernard Steunenberg
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 2001

  Naar een federatieve bestuursvorm in Europa? Een direct gekozen burgemeester in de Nederlandse polder? Of meer zeggenschap voor kiezers in de vorm van een correctief referendum? Dat zijn mogelijke institutionele veranderingen die veel discussie oproepen. Het zijn ook veranderingen die vaak maar moei…

  Bekijk product
 7. Vaardigheden voor de publieke sector

  Vaardigheden voor de publieke sector

  • Auteurs : Arthur Edwards, Linze Schaap (red.)
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 2000

  Studenten die een opleiding volgen die gericht is op de publieke sector (zoals bestuurskunde en beleidswetenschappen), zullen gaan werken op het grensvlak van theorie en praktijk. Belangrijk is dus dat zij wetenschappelijke kennis steeds weten te vertalen in praktisch handelen. Dit boek vormt hierbi…

  Bekijk product
 8. Meststoffenverliezen en economische politiek

  Meststoffenverliezen en economische politiek

  • Ondertitel : Over de bepaling van het maatschappelijk aanvaardbare niveau van meststoffenverliezen uit de Nederlandse landbouw
  • Auteurs : Frank J. Dietz
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 2000

  De Nederlandse landbouw, en speciaal de intensieve veehouderij, wordt in toenemende mate met milieuproblemen geconfronteerd. Er worden meer meststoffen in de vorm van kunstmest en dierlijke mest op het land gebracht dan de gewassen kunnen opnemen. De verspilde meststoffen komen in het milieu terecht…

  Bekijk product
 9. De beleidsagenda 2000

  De beleidsagenda 2000

  • Ondertitel : Strijdpunten op het breukvlak van twee eeuwen
  • Auteurs : Percy B. Lehning (red.)
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 2000

  Wat is de rol van de sociale wetenschapper in de aanpak van complexe maatschappelijke problemen? In hoeverre is het mogelijk vanuit een wetenschappelijke verklaring van de werkelijkheid die werkelijkheid door middel van doelgericht beleid te veranderen?…

  Bekijk product
 10. Lokaal bestuur in ontwikkelingslanden

  Lokaal bestuur in ontwikkelingslanden

  • Auteurs : Jan Michiel Otto
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 1999

  Veel lagere overheden en nutsbedrijven hebben tegenwoordig ook internationale taken. De betrokkenheid van hun ambtenaren en bestuurders bij projecten in ontwikkelingslanden is de laatste jaren sterk toegenomen. Lokaal bestuur in ontwikkelingslanden is voortgekomen uit cursusmateriaal voor de trainin…

  Bekijk product

11-20 van 37 producten

Producten per pagina
Van laag naar hoog sorteren