Verkeer en vervoer in hoofdlijnen

3rd edition | 2014 | Bert van Wee, Jan Anne Annema
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Verkeer en vervoer in hoofdlijnen | Boek + website

9789046904237, 384 pages Onbeperkt toegang tot website
€45.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Mensen verplaatsen zich en goederen worden vervoerd. Aan dit eenvoudige gegeven zitten heel wat aspecten vast. Hoe zit bijvoorbeeld het verkeers- en vervoerssysteem in elkaar? Wat zijn de effecten ervan op bereikbaarheid, veiligheid en milieu? En op basis waarvan wordt het verkeers- en vervoersbeleid gevoerd? Deze vragen staan centraal in de derde, herzien uitgave van Verkeer en vervoer in hoofdlijnen.


Verkeer en vervoer in hoofdlijnen maakt gebruik van inzichten uit de economie, ruimtelijke wetenschappen, civiele techniek en psychologie. Zij gaan ervan uit dat een goed inzicht in verkeers- en vervoersgerelateerde maatschappelijke problemen alleen kan ontstaan als deze verschillende vakgebieden gecombineerd worden. Achtereenvolgens worden de werking en de effecten van verkeers- en vervoerssystemen, en het onderzoek en beleid op dit gebied behandeld. Zo ontstaat een helder beeld van de functie en betekenis van verkeer en vervoer in onze huidige maatschappij.

Op de website bij dit boek worden diverse verdiepende hoofdstukken op het gebied van verkeer en vervoer aangeboden. Verder zijn er onder meer vragen en opdrachten per hoofdstuk opgenomen en interessante links op het gebied van verkeer en vervoer te vinden.

Verkeer en vervoer in hoofdlijnen is geschreven in het hoger onderwijs op het gebied van ruimtelijke wetenschappen, geografie, logistiek en techniek.

De derde druk is inhoudelijk gelijk aan de tweede, herziene druk uit 2009. De cijfers en figuren zijn wel zo veel mogelijk geactualiseerd.

Prof. dr. Bert van Wee is hoogleraar transportbeleid, infrastructuur en logistiek aan de Technische Universiteit Delft.

Dr. Jan Anne Annema is universitair docent transportbeleid, eveneens aan de Technische Universiteit Delft.