Dynamiek van sociaal werk en gemeentelijk beleid

2nd edition | 2019 | Toby Witte
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Dynamiek van sociaal werk en gemeentelijk beleid | Boek + website

9789046906873, 189 pages Onbeperkt toegang tot website
€22.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Dynamiek van sociaal werk en gemeentelijk beleid | E-book

9789046968253, 189 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€22.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

Sinds de decentralisatie van het sociaal domein in 2015 bepalen gemeenten het beleid op het terrein van zorg, welzijn en jeugd. Dat betekent dat sociaal professionals en beleidsambtenaren samen de ondersteuning moeten verzorgen voor burgers die dat nodig hebben. Dynamiek van sociaal werk en gemeentelijk beleid helpt (toekomstige) sociaal professionals bij het handelen en denken in het spanningsveld dat ontstaat bij het bepalen van gemeentelijk sociaal beleid en de praktische uitvoering ervan.


Hoe de sociaal professional in de dynamiek van de plaatselijke politiek en bestuur zijn weg moet vinden staat in het boek centraal. Dynamiek van sociaal werk en gemeentelijk beleid bestaat uit drie delen, die los van elkaar kunnen worden gebruikt. Deel één behandelt de context en betekenis van het sociale beleid in relatie tot de lokale politiek. Deel twee gaat in op de manier waarop het gemeentelijke politiek-bestuurlijke systeem binnen het sociaal domein functioneert. En deel drie bespreekt recente en toekomstige ontwikkelingen in het lokale sociaal domein door middel van praktijkcasussen.

Bij dit boek hoort een website met extra opdrachten en links.

Dit boek richt zich op studenten en opleiders bij sociale studies in het hbo en wo (in het bijzonder de opleiding Social Work) en op (aankomende) professionals in non-profitorganisaties en beleidsmedewerkers binnen de gemeentelijke overheid.

In deze herziene uitgave zijn kennis en ervaringen verwerkt die de afgelopen jaren zijn opgedaan tijdens de overheveling van zorg- en welzijntaken naar de gemeenten. De basistekst is volledig geactualiseerd, praktijkcasussen zijn vernieuwd en tekstkaders, (reflectie)opdrachten en de bijbehorende website zijn aangevuld, vervangen of aangepast.

Dr. Toby Witte is lector Maatschappelijke Zorg bij het kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam. Hij is co-auteur van het boek Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid.

"Een zeer relevant actueel boek dat het sociaal werk in gemeentelijke context beschrijft. Het is een studieboek, maar daarom niet minder waardevol voor alle sociaal werkers en beleidsambtenaren in het sociaal domein." - Participatie & Herstel, juni 2020