Effectief schrijven in de juridische praktijk

Structureren - formuleren - redigeren

1st edition | 2016 | Joost Swanborn

Effectief schrijven in de juridische praktijk | Boek

9789046904060, 216 pages
€24.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Effectief schrijven in de juridische praktijk | E-book

9789046963173, 216 pages
€24.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

De herziene tweede druk van Effectief schrijven in de juridische praktijk vind je hier.

Pleitnota's, beschikkingen, bezwaarschriften, contracten en voorwaarden: bijna elke juridische actie vindt uiteindelijk zijn weerslag in een tekst. Daarbij wordt steeds harder geroepen om klare taal, begrijpelijke beslissingen, leesbare 'kleine lettertjes' en heldere argumentatie. Dat vraagt veel van de (aankomende) juridische professional: inhoudelijke kennis, én het vermogen om die effectief weer te geven voor een opdrachtgever of cliënt. Dat kun je leren.


Effectief schrijven in de juridische praktijk helpt daarbij, met richtlijnen, voorbeelden, tips en oefeningen. Uitgangspunt zijn de overeenkomsten tussen juridische teksten. De aanleiding is bijna altijd een probleem of geschil. Het doel is de lezer te informeren of te overtuigen. De middelen zijn: feiten weergeven, wet- en regelgeving samenvatten, standpunten beargumenteren en conclusies trekken. Het eerste hoofdstuk gaat over de voorbereiding op het schrijven: doel, doelgroep, kernboodschap en globale structuur. De volgende hoofdstukken behandelen het schrijven zelf. Hoe bouw je het op? Hoe zég je het nu? De laatste hoofdstukken gaan over de afronding: een inleiding en een slot schrijven en het redigeren. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met oefeningen. In de bijlagen staan checklists voor brieven en rapporten, opmaak, en het vermijden van drogredenen en 'verboden woorden'.

Effectief schrijven in de juridische praktijk is geschikt voor studenten van juridische HBO-opleidingen, zoals HBO-Rechten en SJD. Het kan gebruikt worden in verschillende jaren van de opleiding.

Bij deze uitgave is docentenmateriaal beschikbaar in de vorm van een didactische handreiking en bespreekmodellen bij de vragen uit het boek.

 

Request teaching material

Joost Swanborn is docent in diverse schrijfvakken, onder meer aan de opleidingen HBO-Rechten en de master Legal Management van de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is hij eigenaar van Taaldokter.nl, bureau voor tekst, training en advies voor overheden en bedrijven.

''Helder geschreven en prettige schrijfstijl. Handig naslagwerk.''

- Docent HBO-Rechten, Hogeschool van Amsterdam

''De indeling in feiten weergeven, regelgeving samenvatten, argumentaties opzetten en conclusies trekken als vaste onderdelen van juridische teksten is zeer geslaagd. Het geeft hbo-rechtenstudenten het houvast dat zij bij schrijven nodig hebben.''

- Docent Bestuur, recht en veiligheid, Haagse Hogeschool