Werken aan maatschappelijke participatie

Praktijkboek voor zorg en welzijn

1st edition | 2022 | Lies Korevaar, Jacomijn Hofstra (red)
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Werken aan maatschappelijke participatie | Boek + website

9789046907931, 191 pages Onbeperkt toegang tot website
€25.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Werken aan maatschappelijke participatie | E-book

9789046970263, 191 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€25.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

In een samenleving is het belangrijk dat iedereen actief kan deelnemen. Toch lukt het sommige burgers niet om mee te doen. Zij blijven aan de rand van de maatschappij staan en hebben vaak professionele begeleiding nodig om drempels weg te nemen. Werken aan maatschappelijke participatie is een praktisch studieboek voor (toekomstige) professionals die mensen met participatieproblemen ondersteunen en begeleiden.


In dit boek  staat de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB), een evidencebased methode om mensen te helpen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun eigen participatiedoelen, centraal. Het boek leert (toekomstige) professionals niet alleen wat er moet gebeuren om mensen met participatieproblemen te ondersteunen, maar ook hoe zij dit in de praktijk vorm kunnen geven. Het boek bestaat uit twee delen: een algemeen deel over participatieproblemen en de IRB en een praktisch deel met toepassingen van de IRB in specifieke praktijksituaties. In het boek komen actuele maatschappelijke thema’s aan de orde zoals langdurige armoede, eenzaamheid en de toename van het aantal mensen die om uiteenlopende redenen uit de boot vallen en dak- of thuisloos worden.

Bij dit boek hoort een website met opdrachten, casuïstiek, werkbladen en links naar relevante websites.

Verschil met Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn
Werken aan maatschappelijke participatie is als studieboek naast Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn van Lies Korevaar en Jos Dröes te gebruiken. De opzet is praktisch van aard en gaat over hoe professionals ondersteuning en begeleiding bij participatieproblemen kunnen vormgeven. Het handboek is breder van opzet, meer vanuit de theorie geschreven en gaat daarmee verdiepend in op rehabilitatie en participatie.

Doelgroep
Dit boek is geschreven voor hbo-studenten van sociale studies (zoals Social Work en Toegepaste Psychologie) , Verpleegkunde,  en paramedische opleidingen. Het is daarnaast geschikt voor studenten die een associate degree-opleiding of een minor volgen op sociaal gebied en voor professionals die mensen begeleiden bij participatieproblemen.

Het boek is geschreven door een team van auteurs met ruime ervaring op het gebied van maatschappelijke participatie waaronder enkele auteurs die verbonden zijn aan Stichting Rehabilitatie ’92 en staat onder redactie van Lies Korevaar en Jacomijn Hofstra.


Lies Korevaar
is psycholoog en werkt als lector Rehabilitatie bij de Hanzehogeschool Groningen. Jacomijn Hofstra is sociaal psycholoog en werkt als senior onderzoeker op het gebied van Begeleid Leren bij het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool. Daar is zij ook werkzaam als hoofddocent bij de opleiding Toegepaste Psychologie.