Handboek voor leraren

3rd edition | 2020 | Walter Geerts, René van Kralingen
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Handboek voor leraren | Boek + website

9789046907221, 496 pages Onbeperkt toegang tot website
€55.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Handboek voor leraren | E-book + website

9789046968864, 496 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€55.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Handboek voor leraren | Code voor website

9789046969380 Onbeperkt toegang tot website
€16.95
  • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

Een goede leraar doet ertoe. Er een worden is een mooie, maar soms lastige opgave. Je wordt immers geen leraar door domweg het ‘recept’ uit een boek te volgen. Toch zijn er wel handvatten die je kunnen helpen. In dit handboek vind je daarom de basis die je nodig hebt om een succesvolle leraar te worden. De theorie helpt om nieuwe inzichten in de praktijk in je vingers te krijgen, maar je moet bovenal een eigen identiteit als leraar ontwikkelen.

 

Handboek voor leraren sluit aan bij de generieke kennisbasis waarover elke beginnende leraar moet beschikken. Het boek is een inspiratiebron voor actuele afstudeerthema’s en biedt praktisch gereedschap om jarenlang door te blijven groeien in het docentschap. Daarmee slaat de uitgave een gedegen brug naar de werkelijkheid in de klas. Van ‘Hoe onderwijs ik mijn leerlingen?’ tot ‘Hoe ontwikkel ik mezelf als leraar?’; alle hoofdvragen van de docent in spe komen aan bod.

In deel A van het boek wordt de didactiek van het leraarschap omschreven met thema’s, zoals adolescentie, coaching, werkvormen, ordehandhaving, leerpsychologietheorieën en toetsing. In deel B staat de pedagogische interactie met leerlingen centraal waarbij aandacht wordt besteed aan pesten, passend onderwijs en gesprekken op school. Het Nederlandse onderwijssysteem, met verschillende culturen, opvoedingsstijlen en visies, komt in deel C aan de orde. Deel D gaat in op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van leraren. Tot slot wordt in deel E beschreven hoe docenten hun onderwijs vorm kunnen geven in het vmbo en mbo.

Handboek voor leraren is een toegankelijk geschreven, gedegen en praktisch boek voor elke leraar (in opleiding) in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Het Handboek voor Leraren is nog steeds een compleet boek. De veelzijdigheid van het boek is toegenomen. Er wordt nu specifieker ingegaan op trends, zonder dat het boek trendy wordt:

-          Meer aandacht voor differentiatie, leerdoelen en beginsituaties (hoofdstuk 2)

-          Model van Handelingsgericht werken is toegevoegd (hoofdstuk 2)

-          Aandacht voor feed-up, feedback en feed-forward (hoofdstuk 3)

-          Verbeterde uitleg klassenmanagement (hoofdstuk 4)

-          Aanstippen effectieve strategieën om het leren te bevorderen (hoofdstuk 5)

-          Meer aandacht voor formatief onderwijs, rubrics en toetsanalyse (hoofdstuk 5)

-          Update hoofdstuk Passend onderwijs in de dagelijkse praktijk (hoofdstuk 8)

-          Toevoeging diverse nieuwe onderwijsconcepten (hoofdstuk 10)

-          De interculturele termen zijn aangepast aan de landelijke discussie (hoofdstuk 11)

Het docentenmaterial bij Handboek voor leraren bestaat uit een antwoordmodel voor de studievragen en selecties tentamenmateriaal met en zonder antwoorden.

Request teaching material

Walter Geerts en René van Kralingen zijn beiden ervaren lerarenopleiders en auteurs van diverse onderwijsuitgaven. Walter Geerts, werkzaam bij NHL Stenden Hogeschool, is medeauteur van het project Didiclass en is een van de opstellers van de generieke kennisbasis. René van Kralingen is trainer/onderwijsadviseur bij het Onderwijsadviesbureau Van Kralingen . Hij houdt zich onder andere bezig met toetsing, timemanagement, werkvormen, effectieve instructies en leidinggeven.

‘Inhoud, schrijfstijl en niveau sluit goed aan bij onze doelgroep (bachelor lerarenopleiding). Het boek richt zich zowel op het vmbo als het mbo (waar wij onze studenten voor opleiden) en het heeft een brede opzet: veel relevante thema's passeren de revue. Het boek is voor meerdere modules zeer bruikbaar. Fijn is de aanvulling rondom toetsing!’- docent lerarenopleiding Gezondsheidszorg & Welzijn, 19 mei 2020

‘Goed en helder geschreven. Alle informatie staat erin. Vind het een heel toegankelijk en tegelijkertijd informatief boek. Dit is het enige boek waarin alles over lesgeven en onderwijs door studenten kan worden opgezocht. Studenten kunnen hier tijdens de vier jaar van hun studie gebruik van maken en ook daarna nog. Het zit ook vol tips. De nieuwe aanvullingen, over passend onderwijs, interculturaliteit zijn ook heel fijn. Daar besteden we juist nu aandacht aan.’ – docent beeldende kunst & vormgeving, 25 mei 2020

‘Wat mij betreft is dit het beste inleidende handboek voor de studenten. Bovendien is het eenmaal aan het werk een handig naslagwerk om kennis weer even op te frissen. Ook deeltijdstudenten die al een baan in het onderwijs hebben, waarderen het boek en dat zegt genoeg. Voor studenten is het best een investering, maar zij hebben er ook echt wat aan en dat hoor ik ook terug. Dus het is zijn geld zeker waard.’ – docent lerarenopleiding godsdienst, 28 mei 2020

‘De vernieuwde versie is nog meer aansluitend aan het onderwijs. De updates zijn zo gedaan dat studenten de nieuwe versie echt gaan aanschaffen. Boek is volgbaar, leest lekker weg, geeft veel info en is als didacticus en begeleider een houvast. Past naadloos in ons onderwijs. We gebruiken dit boek al jaren en zijn hier erg tevreden over. Studenten vinden het ook een goed leerboek, naslagwerk en mooie basis. Blijf zo mooi updaten als er nu gebeurd!’ – docent onderwijskunde groene sector, 28 mei 2020

‘Ik vind deze druk een echte verbetering t.o.v. de vorige. Indeling, vorm en schrijfstijl spreken de doelgroep (MBO-docenten aan) omdat het hiervoor een goed praktisch bruikbaar boek is. Goed dat directie instructie er uitgebreider in staat. Deel D over professionele ontwikkeling is een heel welkome aanvulling. Het handboek is een compleet, overzichtelijk boek dat ook toegankelijk is voor zij-instromers uit de praktijk.’ - docent Hogeschool van Amsterdam, 11 juni 2020

'Opleidingsboek voor studenten aan een lerarenopleiding voortgezet onderwijs dat in 15 hoofdstukken brede informatie biedt over het onderwijsproces, werken met groepen, algemene verschillen tussen scholen, doorgaande beroepsontwikkeling, karakteristieken van vmbo en mbo. Het handboek is ook een houvast bij de stage. Elk hoofdstuk start met een concrete schoolse situatie en een overzicht van leerdoelen en sluit af met reflectieopdrachten (beschikbaar via de website van de uitgever). Het handboek is door een literatuurlijst en een register ook nuttig in de verdere leraarsloopbaan. In deze derde druk zijn enkele hoofdstukken aangevuld met actuele thema's en andere onderwerpen meer in balans gebracht. De hoofdstukken zijn los van elkaar te lezen en zijn voorzien van relevante verwijzingen. De indeling in paragrafen en subparagrafen, met praktijkvoorbeelden, tips en ondersteunende schema's en figuren leest prettig. Vanwege de aanvullingen en de kleine herzieningen is aanschaf van de 3e druk gewenst. Exemplaren van de 2e druk zijn voor zelfstudie nog bruikbaar. Vervanging aangeraden.' - NBD Biblion, 1 juli 2020