Lessen in orde

Handboek voor de onderwijspraktijk

3rd edition | 2017 | Peter Teitler
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Lessen in orde | Boek + website

9789046905531, 389 pages Onbeperkt toegang tot website
€35.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Lessen in orde | Code voor website

9789046963937 Onbeperkt toegang tot website
€12.50
  • Direct access your online study materials

 

!Attention: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

Lessen in orde | E-book + website

9789046963920, 389 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€35.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

Mobieltjes in de klas, snel afgeleide leerlingen, toenemende diversiteit in klassamenstellingen door de Wet Passend Onderwijs - orde houden in deze omstandigheden is voor veel leraren een steeds lastigere opgave. Lessen in orde geeft niet alleen handvatten voor hoe je rust creëert in de klas, maar gaat verder en beantwoord ook de essentiële vraag: ‘Hoe creëer ik samen met collega’s een plezierig leer- en leefklimaat in de klas, en in de hele school.’ Een voorwaarde voor een veilige op groei gerichte omgeving.

 

De methodiek van Lessen in orde is op vijf niveaus uitgewerkt: het niveau van de klas, van de school, van de individuele leraar, van de individuele leerling en van de ouders. Het boek biedt (aankomende) leraren concrete instrumenten om goed met leerlingen te werken. Ook bevat het praktische tips om een goede band met (een groep) leerlingen op te bouwen om effectief in te grijpen bij ordeverstoringen. Verder is er onder meer aandacht voor zorgleerlingen en het sturen van groepsprocessen. Tevens worden er handreikingen gegeven hoe leraren hun aanpak op die van elkaar kunnen afstemmen.

Lessen in orde is een praktijkboek met veel voorbeelden van ervaringen. De uitgebreide website bij het boek biedt video’s, opdrachten, verdieping en hulpdocumenten.

Het boek is bedoeld voor studenten aan lerarenop­leidingen, startende leraren, zij-instromers, schoolleiders en voor leraren die hun onderwijs willen verbeteren.

Deze derde druk van Lessen in orde is verrijkt met de uitkomsten van nieuw wetenschappelijk onderzoek van onder andere Hattie (2014) en het CPB over uiteenlopende zaken als probleemgedrag, ICT in het onderwijs, motivatie, gezag, differentiatie, het gebruik van mobieltjes in de klas, agressie tegen docenten en School Wide Positive Behaviour Support.

Peter Teitler was jarenlang verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht met als specialisme het omgaan met gedragsproblemen. Hij staat zelf voor de klas en is lerarenopleider.

Peter Teitler biedt ook lezingen, workshops en trainingen voor (startende) docenten en schoolteams. Kijk voor het complete aanbod op www.lesseninorde.nl

'In dit boek wordt de docent bewust gemaakt van zijn eigen rol en krijgt hij instrumenten aangereikt om het klimaat in de klas te verbeteren. Deze derde druk is verrijkt met nieuwe wetenschappelijke inzichten en waar nodig geactualiseerd. Nieuwe websites waar docenten inspiratie kunnen vinden, zijn toegevoegd. Helder en vooral praktisch handboek voor studenten aan lerarenopleidingen en werkenden in het onderwijsveld.' - NBD Biblion, 10 mei 2017

‘Er zit een mooie opbouw in het boek. Het is concreet beschreven en makkelijk te lezen. Het boek sluit precies aan bij de onderwerpen die ik aanbied. De opbouw komt min of meer overeen met de opbouw die ik hanteer. Het boek kan als leidraad gebruikt worden bij de ontwikkeling naar een kwalitatief goede docent!’ – gastdocent Driestar Educatief, augustus 2017

‘Ik vind het boek van Teitler al jaren een onmisbaar boek in onze lerarenopleiding. Een basisboek over hoe je ordeproblemen kunt verklaren en voorkomen.’ – docente Hogeschool Windesheim, september 2017