Praktijkboek lesgeven in het mbo

1st edition | 2023 | Kitty van Dijck, Simon Ettekoven
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Praktijkboek lesgeven in het mbo | Boek

9789046908518, 205 pages
€27.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Praktijkboek lesgeven in het mbo | E-book

9789046971994, 205 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€27.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Het mbo treedt de laatste jaren steeds meer op de voorgrond. Er is een groeiend tekort aan gekwalificeerde vakmensen, van deskmedewerkers en verplegers tot logistiek medewerkers. Om deze vakmensen op te leiden zijn gekwalificeerde mbo-docenten nodig; docenten die weten waarom ze doen wat ze doen. Het mbo is een uitdagende onderwijssector met vele gezichten. Opleidingen lopen uiteen in de wijze waarop het onderwijs wordt verzorgd, de verschillen tussen studenten kunnen enorm zijn en er is in het mbo zowel vol- als deeltijdonderwijs mogelijk. Hét mbo bestaat niet. Hoe vind je daarin als beginnend docent je weg?

Praktijkboek lesgeven in het mbo biedt beginnende mbo-docenten alles wat ze nodig hebben voor een vliegende start. Het boek gaat vooral over de praktijk van lesgeven in het mbo, die allang niet meer uitsluitend bestaat uit het geven van instructie. De beroepspraktijk speelt een grote rol in het mbo, zowel in leersituaties als in de beroepspraktijkvorming. Het is aan docenten om studenten voor te bereiden op een beroepswereld waarin zij geacht worden zichzelf te kunnen sturen. Het boek bevat hiertoe tal van strategieën, tips en voorbeelden, gebaseerd op actuele theorieën en inzichten.

In het eerste hoofdstuk wordt direct een model gepresenteerd dat de (beginnende) docent kan inzetten in de eerste lessen. In de hoofdstukken erna wordt ingegaan op het leren in verschillende praktijk- en theoriesituaties en mengvormen daarvan, de rollen die de docent in deze situaties kan innemen, en het scheppen van een goed leerklimaat. Ook komt aan de orde wat zelfsturend leren is, hoe je studenten daarbij kunt helpen, wat nieuwe onderwijsconcepten kunnen toevoegen, en wat werken in een (onderwijs)team inhoudt.

Dit boek is geschreven voor beginnende en ervaren mbo-docenten, voor zij-instromers die het mbo binnenkomen via een PDG-opleiding en voor studenten van tweedegraads lerarenopleidingen met uitstroomprofiel mbo.

Deze uitgave is alleen als gratis beoordelingsexemplaar te bestellen voor docenten van een pdg-opleiding en eerste- of tweedegraads lerarenopleiding.

Kitty van Dijck heeft vijftien jaar les- en leidinggegeven in het mbo. Ze is nu didactisch en pedagogisch trainer en coach van docenten in het mbo, hbo en vo en werkt onder meer voor het Netwerk Onderwijsadviseurs, dat zij samen met tien collega’s heeft opgericht. Met Maurice van Werkhooven schreef zij Een goede les.

Simon Ettekoven heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van docenten en schoolleiding. Hij werkt als trainer en coach van met name mbo-docenten.

Samen schreven zij eerder het boek De docent is onmisbaar.

Een informatierijke en treffende uitgave als het gaat over lesgeven in het mbo. Zelden zo'n actueel boek gezien wat specifiek ingaat op diverse onderwerpen die kenmerkend zijn voor het werken in het (v)mbo. Bewust ook de v van voorbereidend erbij betrokken, omdat het boek ook geschikt is voor de bovenbouw van het vmbo. Docent Fontys Eindhoven, januari 2024.