Publiek management

1st edition | 2018 | Wim van Noort, Sandra Groeneveld, Marieke van der Hoek, Jelmer Schalk, Joris van der Voet
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Publiek management | Boek + website

9789046906095, 288 pages Onbeperkt toegang tot website
€38.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Publiek management | E-book + website

9789046964477, 288 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€38.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Publieke organisaties vervullen cruciale functies in de maatschappij. Van hen wordt verwacht dat ze daarbij transparant opereren, maar ook efficiënt en flexibel zijn. Publiek management heeft als doel om zowel studenten als publieke managers inzicht te geven in de spanningen en dilemma’s die uit deze verwachtingen voortkomen en waarmee leidinggevenden van publieke organisaties in de dagelijkse praktijk te maken hebben.


Het balanceren tussen tegenstrijdige waarden loopt als rode draad door Publiek management, waarmee het bijzondere karakter van publiek management duidelijk wordt. In deel 1 van het boek wordt de context van publiek management beschreven op zowel macro-, meso- als microniveau. In deel 2 wordt ingegaan op de verschillende taakvelden van publieke managers, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de relatie met de omgeving, zoals netwerkmanagement en coproductie, en interne managementvraagstukken, zoals leiderschap, teamwerk en diversiteit.

Bij Publiek management hoort een website met extra studiemateriaal. Dit materiaal bestaat uit een begrippentrainer, opdrachten met antwoorden en links naar extra informatie.

Publiek management is bedoeld voor studenten aan opleidingen als bestuurskunde, beleidswetenschap, bestuurs- en organisatiewetenschap en politicologie. Daarnaast is het boek geschikt voor professionals die beleid en organisatie in het publieke domein vorm geven als manager, consultant of betrokken uitvoerder. Het boek geeft een overzicht van de ‘state of the art’ van het onderzoek naar publiek management, daarbij telkens toegelicht met voorbeelden uit de praktijk.

Wim van Noort, Sandra Groeneveld, Marieke van der Hoek, Jelmer Schalk en Joris van der Voet zijn allen verbonden aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden.

Wim van Noort schreef daarnaast mee aan De bestuurlijke kaart van Nederland.