Portaal

Praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs

5th edition | 2018 | Harry Paus, Adri van den Brand, Sylvia Bacchini, Rikky Dekkers, Dory Hofstede, Casper Markesteijn, Hans Meijer, Theo Pullens
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Portaal | Boek + website

9789046905760, 520 pages Onbeperkt toegang tot website
€48.95
 • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
 • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
 • 2 business day delivery within the Netherlands
 • In stock

Portaal | Code voor website

9789046964163 Onbeperkt toegang tot website
€16.50
 • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

Portaal | E-book + website

9789046964156, 520 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€48.95
 • Direct access to your study materials
 • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Taal speelt een cruciale rol in ons leven. We gebruiken taal om te communiceren, onze gevoelens uit te drukken en om greep op de wereld te krijgen. Zo schept taal de grenzen van wie we zijn en willen worden. Daarom is goed taalonderwijs op de basisschool belangrijk. Kinderen leren er taal te gebruiken en op taal te reflecteren. Dit vraagt om vaardige leerkrachten die het taalontwikkelingsproces van hun leerlingen zorgvuldig begeleiden.


Portaal is hét praktische taaldidactiekboek dat een ‘portaal’ biedt naar de wereld van het taallerende kind. Het boek gaat over de wijze waarop je als leerkracht elke leerling tijdens de basisschoolperiode kunt begeleiden in zijn of haar talent.

In de eerste hoofdstukken worden algemene aspecten van taalonderwijs en taal behandeld vanuit het perspectief van de basisschoolleraar. Daarna komt aan de orde hoe kinderen taal verwerven en ontwikkelen. Vervolgens zijn acht hoofdstukken taaldidactisch van aard, waarbij per hoofdstuk steeds een taaldomein of taalthema is uitgewerkt. Tot slot zijn er hoofdstukken over taal in samenhang en taalbeleid opgenomen.

Alle begrippen uit de herijkte Kennisbasis Nederlandse taal (2018) worden in hun context behandeld en zijn te vinden in het register achter in het boek en op de website.

Portaal is onmisbaar voor pabostudenten, leerkrachten, taalcoördinatoren in het basisonderwijs en andere belangstellenden die hun kennis op het gebied van taal en taaldidactiek willen actualiseren.

Goed taalonderwijs sprankelt, is kind- én doelgericht, en is interactief taalontwikkelend. Deze en andere uitgangspunten geven deze vijfde, herziene druk een duidelijke kleur. Het boek biedt:

 • Een heldere structuur in het boek én binnen de hoofdstukken;
 • Aparte aandacht voor het jonge en oudere kind;
 • Verbreding en verdieping via een ondersteunende website;
 • Alle begrippen van de kennisbasis voorzien van toelichting en oefeningen om deze begrippen te leren;
 • Aandacht voor leerkrachtvaardigheden.

Sylvia Bacchini was opleider Nederlands en Nederlands als tweede taal. Zij is betrokken bij nascholing en bij de ontwikkeling van programma’s voor tweedetaalleerders. In december 2012 promoveerde zij op onderzoek naar woordenschatdidactiek voor jonge tweedetaalleerders.

Rikky Dekkers was onderwijzeres, opleider Nederlands aan de Opleidingsschool voor Kleuterleidster, PA en pabo, manager bij een schoolbegeleidingsdienst, inspecteur van het onderwijs. Momenteel is ze betrokken bij nascholingsprojecten voor leraren basisonderwijs.

Dory Hofstede werkt als opleider Nederlands en taaldidactiek bij de pabo van de Hanzehogeschool Groningen. Daarvoor werkte ze bij het Etoc (Expertisecentrum Taal, Onderwijs en Communicatie), waar ze onderzoek deed naar taal en lezen en als auteur betrokken was bij diverse methodes voor begrijpend lezen.

Casper Markesteijn was onderwijzer, directeur van een basisschool, opleidingsdocent Nederlands op een pabo van de Hogeschool Rotterdam en lid-voorzitter van de Griffel- en Zoenjury. Hij schreef een aantal (kinder)boeken en is publicist en recensent op het gebied van jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen. Hij heeft een eigen tekstbureau.

Hans Meijer werkte als opleidingsdocent Nederlands aan de Fontys-pabo Eindhoven/Veghel. De laatste vijftien jaar van zijn loopbaan heeft hij zich vooral beziggehouden met nascholing op het gebied van Nederlands als tweede taal en taalbeleid. Hij heeft onder andere meegewerkt aan de opleiding voor taalcoördinator.

Harry Paus was als opleidingsdocent verbonden aan PA en pabo, werkte bij het Expertisecentrum Nederlands in Nijmegen en bij SLO als leerplanontwikkelaar.

Theo Pullens is hogeschooldocent en associate lector aan Avans Hogeschool, pabo Breda. In 2012 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op digitaal schrijfonderwijs in de bovenbouw van de basisschool. Tevens werkte hij mee aan de opleiding voor taalcoördinator.

Adri van den Brand werkt als opleidingsdocent Nederlands op hogeschool de Kempel in Helmond. Naast taallessen aan studenten verzorgt hij nascholing op het gebied van taal, communicatie, coaching en schoolontwikkeling. Hij is auteur van het handboek Gesprekscommunicatie en was als (concept)auteur betrokken bij diverse taalmethodes.

Goedele Vandommele is werkzaam bij het Centrum voor Taal en Onderwijs van de Katholieke Universiteit Leuven. In 2016 promoveerde ze op het proefschrift getiteld: Paving the way for adolescent L2 learners: Language learning through meaningful activities inside and outside the school? Haar onderzoeksonderwerpen zijn: taalverwerving, taakgericht onderwijs en leren, buitenschools taalleren en taalstimulering.

‘Prima. Duidelijke verbetering t.o.v. vorige versie. Bevat alle onderdelen die we aan willen bieden op het gebied van taalonderwijs (incl. KBT-inhouden) in één overzichtelijk boek.’ – docente Christelijke Hogeschool Ede, 12 juni 2018

‘Zeer heldere opbouw, dekt alle taalgebieden, prettige schrijfstijl mooi verrijkt/aangevuld met praktijkvoorbeelden. Ik heb het nog niet helemaal gelezen maar diagonaal gescand. Overal waar ik het boek opensloeg las ik de dingen zoals wij ze ook aan onze studenten aanbieden. Heel prettig, werd er erg enthousiast van.’ – docente Saxion, 10 juli 2018

‘Fijn boek voor pabostudenten met didactiek die aansluit bij onze eigen visie op taalonderwijs op de basisschool. Alle taaldomeinen (en meer) worden diepgaand beschreven in de nieuwe druk. We delen de visie op taalonderwijs waar Portaal vanuit gaat. De koppeling met de kennisbasis Nederlandse taal is helder, waardoor studenten weten wat er op de kennisbasistoets terugkomt.’ – docente Saxion Deventer, 27 augustus 2018

'Uitgebreide en geactualiseerde vijfde druk van dit standaardwerk over taaldidactiek in het primair onderwijs, een specialistische en tegelijk praktische vraagbaak. Dit boek biedt een gedegen, gestructureerde, helder opgezette, vlot leesbare en inspirerende inhoudelijke presentatie van de rijke schatkist van de didactiek van de Nederlandse taal in het primair onderwijs. Bedoeld voor pabostudenten is dit complete handboek een aanrader voor ieder binnen het basisonderwijs en onderwijsbegeleiding.' - NBD Biblion, 29 augustus 2018

'Hoewel het boek een basisboek is over taalonderwijs en dus veel van de inhoud al bekend is bij ervaren remedial teacher, heb ik hiermee toch ook nieuwe kennis opgedaan. Daarnaast is het handig om de begrippenkennis op te frissen of om deze op te zoeken, omdat het boek alle begrippen bevat uit de Kennisbasis Nederlandse taal. Een hoop taalbegrippen zijn mij bekend, maar de betekenis van polysemie, hyperoniem, denotatie en de conceptualiserende functies van taal, moest ik toch echt weer even nalezen. Ik ben weer helemaal bij! Dit naslagwerk komt zeker in mijn kast te staan om nog regelmatig begrippen, verschillende visies op taalonderwijs of handige tips voor de taaldidactiek in op te zoeken.' Leontine le Blanc in Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2018 nummer 4

‘Ik vind het boek heel overzichtelijk vormgegeven. Het is makkelijk in gebruik en makkelijk te lezen. Bovendien staan er veel praktijkvoorbeelden in, die goed aansluiten bij wat in de theorie aangeboden wordt. Er wordt ook veel naar de site verwezen, waar je op in kunt loggen met een persoonlijke code. Per hoofdstuk wordt er veel extra informatie gegeven, waar je meteen online materiaal kunt vinden. Het past heel goed bij de lesstof die pabo studenten aangeboden moeten krijgen. Zeker door de verwijzingen naar en voorbeelden van de praktijk, is het goed in de lessen te gebruiken.’ – docent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 27 januari 2020