Sociologie voor de praktijk

9th edition | 2021 | Klaas Hoeksema, Siep van der Werf
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Sociologie voor de praktijk | Boek + website

9789046907191, 375 pages Onbeperkt toegang tot website
€42.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Sociologie voor de praktijk | E-book + website

9789046968840, 375 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€42.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Inzicht in de verhoudingen tussen mensen is onmisbaar voor veel professionals. Sociaal werkers, zorgprofessionals, (HR)managers, docenten en beleidsmakers: iedereen heeft tijdens het werk met mensen te maken. Om menselijk gedrag te begrijpen en te veranderen, is kennis van sociologisch denken en kijken onmisbaar. Sociologie voor de praktijk biedt een toegankelijke inleiding op dit onderwerp.


Begripsvorming en het kunnen hanteren van sociologische kaders in de professionele beroepsuitoefening vormen de basis van Sociologie voor de praktijk. Het vermogen om iets aan de samenleving te veranderen is een centraal thema. De macht om de eigen toekomst vorm te geven wordt in de drie delen uitgewerkt: het vermogen om doelstellingen in de toekomst te formuleren, het vermogen om daarvoor middelen aan te wenden en het vermogen om via die middelen invloed uit te oefenen. Aan de hand van deze elementen komen belangrijke thema’s zoals sociale ongelijkheid, emancipatie, onderwijs, diversiteit en uitsluiting, arbeidsverhoudingen, individualisering en globalisering voorbij. De praktijkgerichte benadering maakt dat de inzichten goed naar de eigen situatie te vertalen zijn.

Het online studiemateriaal bij Sociologie voor de praktijk biedt vragen bij de hoofdstukken, extra werkcollegeopdrachten en verwijzingen naar interessante websites.

Sociologie voor de praktijk richt zich op studenten in het hoger onderwijs, met name op sociale, zorggerichte, sociaal juridische, bedrijfskundige en beleidskundige studies. Ook is het waardevol voor iedereen die in professioneel verband met mensen werkt en die sociale systemen en de invloed van maatschappelijke veranderingen wil begrijpen.

In de uitgave is meer aandacht gekomen voor verschillende sociologische benaderingen. Recente maatschappelijke thema’s rondom aansluiting, identiteit en het vraagstuk van de risicosamenleving zijn opgenomen. Tevens is het onderscheid tussen de drie delen van het boek aangescherpt, waardoor het verhaal duidelijker naar voren komt.  Ook het online studiemateriaal is geactualiseerd en uitgebreid.

Klaas Hoeksema is politicoloog en econoom. Na een loopbaan aan de Vrije Universiteit en het hbo is hij actief als ondernemer en als veranderkundige betrokken bij de ontwikkeling van bedrijven en instellingen tot lerende organisaties.

Siep van der Werf is socioloog en heeft als hbo-docent programma’s ontwikkeld voor het onderwijs over de multiculturele samenleving, arbeid en inkomen, sociaal onderzoek en volkshuisvesting. Daarnaast is hij op deze terreinen onderzoeker en publicist.